PCS – Port Community System

PCS

กลุ่มกิจการค้าร่วมฯ ประชุม Demo Session ให้กับคณะกรรมการฯ และคณะทำงาน PCS

กลุ่มกิจการค้าร่วมฯ ประชุม Demo Session ให้กับคณะกรรมการฯ และคณะทำงาน PCS เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 9.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 17 ห้อง 1701 อาคารที่ทำการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย