PCS – Port Community System

PCS

การประชุม “คณะทำงานเพื่อพัฒนาระบบ Port Community System (PCS) ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย”

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กลุ่มบริษัทฯ ภายใต้โครงการงานจ้างเหมาพัฒนาระบบ Port Community System (PCS) “คณะทำงานเพื่อพัฒนาระบบ Port Community System (PCS) ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย” เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารที่ทำการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทฯ นำเสนอกิจกรรมสำหรับงานเรือ กิจกรรมสำหรับการนำเข้า-ส่งออก และความมั่นคงและปลอดภัยของการใช้ระบบ PCS ต่อคณะทำงานเพื่อพัฒนาระบบ PCS