PCS – Port Community System

PCS

ประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กลุ่มบริษัทฯ ภายใต้โครงการงานจ้างเหมาพัฒนาระบบ Port Community System (PCS) จัดการประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 16 ห้อง 1601 อาคารที่ทำการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทฯ นำเสนอผลการออกแบบรายงาน Conceptual Design ทั้งส่วนงานฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ผลการดำเนินงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 แผนการดำเนินงานเดือนมีนาคม 2567 ความก้าวหน้าโครงการ และการบริหารความเสี่ยงโครงการ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการฯ