PCS – Port Community System

PCS

ประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนมีนาคม 2567

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กลุ่มบริษัทฯ ภายใต้โครงการงานจ้างเหมาพัฒนาระบบ Port Community System (PCS) จัดการประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมชั้น 16 ห้อง 1601 อาคารที่ทำการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทฯ นำเสนอการจัดทำแผน 0% และแผนทั้งส่วนงานฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ผลการดำเนินงานในเดือนมีนาคม 2567 แผนการดำเนินงานเดือนเมษายน 2567 ความก้าวหน้าโครงการ และการบริหารความเสี่ยงโครงการ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการฯ